ابهامات و خبرهای ضد و نقیض پیرامون بیمه سلامت/ نگرانی‌های میلیون‌ها بیمه‌شده از سرانجام طرح سلامت

براساس مصوبه دولت، وضعیت مالی متقاضیان جدید بیمه سلامت از طریق آزمون وسع از سوی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ارزیابی می شود تا این افراد در صورت داشتن وسع مالی، در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads