انبار مخفی پورشه را ببینید

کمی آنسوتر از موزه پورشه در اشتوتگارت آلمان ساختمانی است که به روی عموم بسته است اما مجموعه داخل آن کم از موزه پورشه ندارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads