9 نکته درباره انتخابات 94 +جدول

مردم همه شرکت کنند در انتخابات حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads