‘در 25 بهمن این دو را از حصر خارج و خاتمی یا برادرش را برای پیروزی کاندیدا می‌کنیم’

خوبان خبر: جریان نفاق و شورای هماهنگی راه سبز امید(بخشی از ضدانقلاب خارج کشور) به محوریت اردشیر امیر ارجمند تلاش دارد با مطرح کردن رفع حصر موسوی و کروبی در 25 بهمن، فشارهای بین‌المللی بر کشورمان را تشدید کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads