تبلیغاتی که نشد!

دریغ از یک پرده در بزرگداشت ۸و ۹دی روزهای حماسه ملت

خوبان خبر: درحالیکه امسال در سومین سالگرد حماسه ملت ایران و خصوصاً گیلانی های همیشه در صحنه بودیم و انتظار از دستگاه ها و ادارات مختلف اینگونه بود که با فضاسازی تبلیغاتی شاید کوچکترین گام ممکن در راه مبارزه با دشمنی که در پی کم رنگ کردن این حماسه است بردارند.اما متأسفانه در بعضی از ادارات حتی دریغ از یک پرده!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads