سردارعلیزاده:

۱۹ نفر از گردانندگان فتنه ۸۸ رشت در پست‌های مدیریتی گیلان هستند/ جریان فتنه در استانها هنوز ادامه دارد

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان با اشاره به ۱۹ نفر از گردانندگان فتنه شهر رشت در سال ۸۸، بیان کرد: تمام افراد مذکور در تصدی مدیرکلی، مشاور و معاونان دستگاه‌های اجرایی گیلان به‌ کارگیری شدند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads