وقتی فیل ها به جان هم می افتند؛

سه شنبه بزرگ؛ رقابت در ۱۱ ایالت برای حذف ترامپ

رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز «سه شنبه بزرگ» به اوج خود می رسد، زیرا تکلیف نامزد اصلی هر یک از دو حزب سنتی برای رقابت نهایی تا حد زیادی مشخص خواهد شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads