شیخ حامی فتنه؛

حضور شیخ یوسف صانعی درگیلان

از علت حضور صانعی و دیدارهای احتمالی برخی شخصیتهای استانی با وی خبری منتشر نشده است.وی از حامیان معنوی جریانات فتنه در سال 88 می باشد و در صدور فتاوای نادر مشهور است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads