روحانی در چهارمین جشنواره فناوری اطلاعات:

ماهواره اثری بر هویت و ایمان مردم نداشته است

رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از ویدئو غصه دیگری به نام ماهواره شروع شد، بیان کرد: در این زمان گفتیم با ماهواره ها چه کنیم چگونه با ماهواره هویت ایرانی- اسلامی می ماند. دیدیم آمد. مبارزه در پشت بام و بالکن ها هم اثرگذار نبود نه ایمان مردم رفت و نه هویت آنان.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads