راه اندازی دومین یخچال خیابانی کشور در رشت/ عکس

این یخچال با شعار «یک لقمه مهربانی»، در ابتدای خیابانی تازه تأسیسی که پل زرجوب (لب آب) را به سمت خیابان برادران شهید عاطفی و خیابان تختی متصل می کند نصب شده است.محله ای که از مناطق کمتر برخوردار رشت محسوب می شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads