روزنامه اعتماد تذکر نگرفت!

وطن امروز و یالثارات الحسین از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفتند

هیأت نظارت بر مطبوعات در حالی‌ که امروز به روزنامه «وطن امروز» و هفته‌نامه «یا لثارات‌الحسین(ع)» تذکر داد اما روزنامه «اعتماد» را در حالی که به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) توهین کرده بود مستحق تذکر ندانست!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads