تازه‌ترین موضع‌گیری درباره حذف یارانه ثروتمندان؛

نوبخت: وقتی می‌نویسند نیازمندیم چرا باید یارانه‌شان را قطع کنیم

رئیس سازمان مدیریت درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت:رئیس‌جمهور اجازه نداد مردم رابه‌خاطر محدودبودن اطلاعاتمان بیازاریم، زیرا وقتی کتبی می‌نویسند نیازمندیم، چه اصراری وجود دارد که یارانه‌شان راقطع کنیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads