ای خورشید خورشیدها…

از کوچیکی عاشق دست به سینه شدن سمت حرم آقا رضا بودم و اون چندتا نجوایی که وقتی مادرم زیر لب زمزمه می کرد و سین سلام و شمس الشموسش خیلی واضح شنیده می شد…

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads