حسین شریعتمداری:

سازشکاران بگویند کدام پیروزی بدون مقاومت بدست آمده است؟/ اگر «خط مقاومت» نبود آمریکا و متحدانش برای سازشکاران تره هم خرد نمی‌کردند

هرگاه دشمن با خط مقاومت روبرو می‌شود ، برای مقابله با ایستادگی و مقاومت مردم و ایجاد شکاف در سدی که پیش‌روی می‌بیند، به جریانات سازشکار که ترس، رفاه‌طلبی و خوشگذرانی از ویژگی‌های آنان است روی می‌آورد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads