حسین شریعتمداری:

سازشکاران بگویند کدام پیروزی بدون مقاومت بدست آمده است؟/ اگر «خط مقاومت» نبود آمریکا و متحدانش برای سازشکاران تره هم خرد نمی‌کردند

هرگاه دشمن با خط مقاومت روبرو می‌شود ، برای مقابله با ایستادگی و مقاومت مردم و ایجاد شکاف در سدی که پیش‌روی می‌بیند، به جریانات سازشکار که ترس، رفاه‌طلبی و خوشگذرانی از ویژگی‌های آنان است روی می‌آورد.

شریعتمداری: سوءاستفاده غریبه‌ها از دوست تلخ است

چون شما را می‌شناسم می‌نویسم؛ جناب ناطق‌! سران فتنه ۸۸ را نمی‌شناسید؟

باید از جناب ناطق پرسید: آیا سران و عوامل فتنه 88 را نمی‌شناسید؟! آنان که با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و تحت مدیریت آشکار مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس، کشور را به آشوب کشیدند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads