از آکادمی موسیقی گوگوش تا …””استیج””

وقتی که تقویم،تاریخ ۶آبان سال۸۹را نشان می داد.در آنسوی مرزها ،شبکه تازه تاسیس که هدفش تخریب بنیان خانواده ها ایرانی و تغییر سبک زندگی خانواده ها بود اقدام به پخش برنامه های خود کرد، شبکه ای که حتی در نام گذاری خود نیز نامی برای خود انتخاب کرده بود که جای بسی تامل دارد شبکه””من و تو….””.

خواننده محجبه آکادمی شبکه ماهواره ای ؛ عضو منافقین است!

نام اصلی این فرد اورینب مشایخی است که دراین شبکه با ظاهری با حجاب بنابر دستور سازمانی این گروهک مشغول آوازه خوانی است .گفتنی است این برنامه توسط خواننده بدنام و بدکاره زمان طاغوت (فائقه آتشین معروف به گوگوش) مدیریت می شود و ظاهرا نامبرده با همکاری گروهک تروریستی منافقین قصد دارد امسال تمام قد در خدمت این گروهک تروریستی باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads