منطق خواندنی برای عدم دریافت یارانه

ما از دریافت یارانه انصراف می دهیم تا دولت بعدها به بهانه ی حل مسائل اقتصادی و تامین منابع پرداخت یارانه ها، بخشی از شرف و حقوق مسلم مان را نفروشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads