هر شاخه گل یك میلیون تومان + عکس

خوبان خبر: سوسن چلچراغ یكی از گل های نادر جهان است كه تنها در دو نقطه جهان می روید كه هر دو در رشته كوه های البرز ایران یعنی یكی در لنكران (تالش) آذربایجان و دیگری در ارتفاعات روستای داماش گیلان است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads