گفتمان دولت یازدهم چیست؟

خوبان خبر: اگر چه به جز دو دولت بازرگان و بنی صدر مابقی دولتها در ابرگفتمان اسلامی تشکیل شده اند اما سبک و سیاق و نوع گفتمان های هر دولت متفاوت بوده است. هر کدام از دولتها با توجه به تحولات سیاسی، اجتماعی و بین المللی در شکلی خاص ارائه شده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads