كليدواژه «انتخابات آزاد» یعنی براي برخي هنوز فتنه‌ی 88 نخوابیده است

آیا این برای بار اول است که ما در فضای سیاسی کشور و چند ماه قبل از انتخابات، هیاهوی “برگزاری انتخابات آزاد” را می‌شنویم؟ مگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، شعارها و جار و جنجال‌ها در همین خصوص به اوج خود نرسید؟ و مگر در همین مقطع زمانی نبود که بعضی آنقدر پیش رفتند که تنها به نظارت سازمان ملل نظر داشتند؟…

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads