همه منتظر ورود دستگاه قضا به پرونده کرسنت

به بهانه محرمانه بودن قراردادهاي نفتي، شفافيت فداي «دانايي كل» عده‌اي شده است/18سال‌پیش هم گفتید به‌ما اعتماد کنید!

بي‌تفاوتي دستگاه قضا به پرونده كـرسنت و اجراي حكـم محكومـان اين پـرونده، حالا قرار است قـراردادهـايي در نفت منعقـد شـوند كه به دليل عدم شفافيت و برخورد نكـردن دستگاه قضـا با متخلفـان كرسنت، شهـامت خـاصـي را به متخلفان داده است تا بار ديگر منافع كشور را به خطر بيندازند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads