همه منتظر ورود دستگاه قضا به پرونده کرسنت

به بهانه محرمانه بودن قراردادهاي نفتي، شفافيت فداي «دانايي كل» عده‌اي شده است/18سال‌پیش هم گفتید به‌ما اعتماد کنید!

بي‌تفاوتي دستگاه قضا به پرونده كـرسنت و اجراي حكـم محكومـان اين پـرونده، حالا قرار است قـراردادهـايي در نفت منعقـد شـوند كه به دليل عدم شفافيت و برخورد نكـردن دستگاه قضـا با متخلفـان كرسنت، شهـامت خـاصـي را به متخلفان داده است تا بار ديگر منافع كشور را به خطر بيندازند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads