“نان برنجی” سوغات 150 ساله کرمانشاه

اگر کرمانشاهی باشی و به دیار دیگری بروی و با مردمانی روبرو شوی که از این شیرینی‌های کوچک و خوشمزه خورده باشند و بگویی کرمانشاهی هستی اولین درخواستشان از تو نان برنجی خواهد بود و اگر کرمانشاهی باشند، که بدون نان برنجی اصلا جرأت دیدارشان را نداری…

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads