وسجیتکم الکرم

در بخشی از زیارت جامعه می بینید که اوصاف اهل بیت علیهم السلام آورده شده است تک به تک. “اوفی عهدکم و اصدق وعدکم و کلامکم نور و امرکم رشد” تا آنجا که میرسد به ستایش از کرامت این خاندان، ” وسجیتکم الکرم”. اینکه کرامت در خوی شماست، سجیت شماست، در وجود شماست، لیکن با این حال می بینیم که کرامت را برای آقا حسن بن علی علیه السلام به طور ویژه آورده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads