سبقت عربستان و ترکیه از ایران/

بی توجهی به وضعیت علمی کشور از کجا آغاز شد؟

مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با اساتید دانشگاه ها به مانند همیشه نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان توجه ویژه ای داشته و نکات برجسته ای را در خصوص وضعیت علمی کشور مطرح کردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads