زنی که 100 میلیون رنگ را تشخیص می دهد+ عکس

«کانستا آنتیکو» خانمی است که چشمانش حالت خاصی دارد و به واسطه آن می تواند 100 برابر بیشتر از انسان های معمولی رنگ ها را تشخیص دهد. این خانم می تواند تک تک رنگ های دنیا را تجزیه شده ببیند و هیچ چیز برای او تک رنگ نیست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads