کافی شاپی برای باادب ها؛

در این کافی شاپ مودب ها کمتر پول می دهند

ابتکار جالب یک کافی شاپ در استرالیا باعث شد تا مشتریانش تصمیم بگیرند مودب تر برخورد کنند و بدین ترتیب از تخفیف بیشتری برخوردار شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads