رسانه ملی برای این هنجارشکنی ها چه توجیهی دارد؟؟؟

اظهارات وقیحانه خانم کارگردان در خصوص اعتقادات مذهبی ایرانیان

در شرایطی که حتی افرادی با کم‌ترین درجه هوشی نیز می‌دانند این روزها ایران در یک جنگ نابرابر گسترده قرار دارد؛ «افسانه خواندن» دشمن و منکر شدن دشمن، حرف ساده لوحانه ای بود که خانم کارگردان با اعتماد به نفسی عجیب در رسانه ملی از آن سخن گفت و دست و پا زدن های مجری در توضیح و توجیه حرف های وقیحانه او راه به جایی نبرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads