محل زندگی «پوتین» کجاست؟

خوبان خبر: کاخ کرملین که می‌توان آن را مروارید معماری و یادبود تاریخی روسیه معاصر نامید از چهار قصر و چهار کلیسا تشکیل یافته ‌که به منظور اسکان رئیس جمهور روسیه استفاده می‌گردد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads