پشت ویترینهای شهر رشت؛

عریانی و بی حیایی که از ویترینها به خیابانهای ما سرریز می شوند! +عکس

خوبان خبر: این ویترینها خواسته یا ناخواسته به بهانه اینکه پوشش های به نمایش گذاشته مربوط به یک مانکن است از هر نوع پوشش وقیحی استفاده می نمایند و کم کم این منظره و پوشش را در چشم ها عادی می نمایند تا وقتی دختران و پسران با این لباسها وارد جامعه شوند دیگر حساسیتی بوجود نیاورد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads