اسرار سقوط/

ولخرجی‌های پهلوی برای عیاشی

محمد رضا همچنین اموالی را هم از پدرش به ارث برده بود.این اموال که توسط رضا خان با زور و سر نیزه از مردم ایران غصب گردیده بود شامل حدود دو هزار ده و مزرعه می شد که بیش از ۱۲۰۰ مورد آن به طور کامل و مابقی به صورت ۵۰ درصد در اختیار پهلوی قرار داشت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads