وضعیت هم‌بالینی در ایران

هم‌بالینی، یک رابطه‌ خانوادگی یا فحشا / تمام دلایل کسانی که به ازدواج سفید تن می‌دهند

یافته‌های یک تحقیق علمی درباره ازدواج سفید یا هم‌بالینی نشان می‌دهد داشتن رابطه جنسی، یکی از فاکتورهای اصلی در چنین روابطی است. هرچند سنت‌گریزی، امنیت اقتصادی و سودمندی رابطه، شراکت مالی، تعهدگریزی، ترس از بی‌خانمانی، گسست از خانواده و موارد دیگر در انتخاب این رابطه موثر هستند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads