رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

بیمارستان‌های گیلان تا روشن نشدن وضعیت فاضلاب اجازه افتتاح ندارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه بیش از ۶ میلیارد تومان همزمان برای احداث تصفیه خانه‌های بیمارستان‌های شفت و ماسال و سیاهکل در نظر گرفته شده است، گفت: ما به بیمارستانی که وضعیت فاضلابش روشن نباشد اجازه افتتاح نمی‌دهیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads