سراج مطرح کرد؛

وسوسه ژئوپلیتیکی و جاه طلبی صدام حسین/ کمک های اطلاعاتی آمریکا به عراق در جنگ 8 ساله

آمریکایی ها برای براندازی ایران ابتدا به کودتا روی آدند و بالورغ بر 20 کودتا طراحی کرده اند که تعدادی از این ها در حین اجرا و تعدادی قبل از اجرا خنثی شد. علیرغم این مسئله جریان تجزیه طلبی نیز از سوی آمریکایی ها پیگیری و دنبال شد .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads