جک استرا:

ایران کشوری باثبات در منطقه‌ای آکنده از آشوب است/ عربستان منشأ مشکلات زیادی در جهان بوده

دیپلمات اسبق انگلیس با مقایسه رویکردی که لندن در مقایسه با ایران و سایر کشورها داشته گفت: ما هنگام تعامل با عربستان چشم به روی حقایق می‌بندیم، در حالی که جهان با مشکلات زیادی روبرو شده که عربستان سرمنشأ آنها بوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads