چند توصیه و عکس برای مسؤولین؛

تشکر از رئیس جمهور بابت یک انتخاب

دلسوزی قاضی‌زاده هاشمی برای حوزه بهداشت و سلامت کشور که او را گاه تا دورترین نقاط کشور می کشاند و گاه با درد قلب در بیمارستان بستری می کند، در بزرگی به دولتمردان تدبیر و امید است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads