نابسامانی در وزارتخانه "ژنرال میلیاردر" کابینه

لزوم چاره اندیشی برای شاخص‌های منفی اقتصادی در وزارت صنعت+ جدول

وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین آمار ماهانه خود که به بررسی شاخص های صنعتی در چهارماه نخست سال جاری پرداخته است، مواردی به چشم می خورد که این آشفتگی و نابسمانی اقتصادی دولت و تناقضات اظهارات مسئولین دولت را بیش از پیش آشکار می کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads