منطق خواندنی برای عدم دریافت یارانه

ما از دریافت یارانه انصراف می دهیم تا دولت بعدها به بهانه ی حل مسائل اقتصادی و تامین منابع پرداخت یارانه ها، بخشی از شرف و حقوق مسلم مان را نفروشد.

وحید یامین پور؛

پیشرفت، فرزند مقاومت است؛ نه فرزند سازش

خوبان خبر: من تشبیه جلیلی به احمدی نژاد را اجحاف به هردوی آنها می دانم. چون برخی احمدی نژاد را چیزی شبیه رژیم صهیونیستی کردند که هرکس شبیه او بود حتما باطل است. در حالی که احمدی نزاد واجد نقاط قوتی است که مقام معظم رهبری همین اخیرا اعلام کردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads