دیگر از حاج احمد خبری ندارم

اصلا به من چه برای بعضیا در سیاست، هر گونه دروغی جایز است. تا دیروز می‌گفتند دروغ مصلحتی، حالا باید بگویند دروغ سیاسی. شاید هم مصلحت دروغی!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads