آیا در شیر وایتکس ریخته می شود؟!

خوبان خبر: عضو انجمن صنایع لبنی از استفاده برخی دامداران از وایتکس و آب ژاول به منظور کاهش میزان باکتری شیر و همچنین احتمال بازنگری در قیمت محصولات لبنی اوایل سال آینده خبر داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads