من رویین تنم برای دیگران پرونده بسازید و شکایت کنید/

بازگشت مهدی‌هاشمی به ساختمان هیئت‌امنای دانشگاه آزاد

خوبان خبر: دیده ها و شنیده ها از این ساختمان حاکی است پس از آمدن آقازاده لندن نشین به کشور، نامبرده همچون سال های قبل در طبقه ششم این ساختمان مستقر شده و به همراه برادرش یاسر هاشمی در طبقه پنجم به پیگیری امور مشغول هستند!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads