در پی اقدام شایسته حسین علیزاده؛

رد نشان های سیاسی؛ درسی برای همه هنردوستان

حسین علیزاده با داشتن تصویری درست از اهداف اعطای نشان هایی چون شوالیه، دست رد به سینه آنها زد و نشان داد که یک هنرمند واقعی پیش از آنکه نیازمند نگاه ها در آن سوی مرزها باشد، دغدغه مردم خویش و فرهنگ خویش را در سر دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads