تلخی هندوانه‌های شیرین به کام کشاورزان

زمان کاشت تا برداشت هندوانه معمولا 90 روز است و کشاورزان در این مدت زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و برای خرید بذر هندوانه، کاشت دانه‌ها، کود و… هزینه‌هایی پرداخت می‌کنند. اما به محض برداشت هندوانه و ورود این هندوانه‌های باکیفیت به بازار، شاهد نزول قیمت آن تا مرز 400 تا 500 تومان هستیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads