همسران نامزدها به چه كاري مشغولند؟

خوبان خبر: روز 24 خرداد، علاوه بر اينكه در سرنوشت مردم ايران تاثير مهمي خواهد گذاشت، اتفاقات ويژه اي در زندگي 8 تن از زنان ايران زمين رقم خواهد زد. زناني كه همسرانشان با هم به رقابت پرداخته اند تا راهي ساختمان پاستور شوند.

حضور همسران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نشست های تبلیغاتی؛ ؛

همسران نامزدها این روزهاچه می کنند+عکس

خوبان خبر: حضور همسران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نشست های تبلیغاتی، در زمان ثبت نام و در زمان اخذ رای در حال تبدیل شدن به یک سنت در ادوار انتخاباتی ریاست جمهوری است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads