استخدامی با حاشیه‌های فراوان ؛

هزینه‌های میلیونی شهریه و خوابگاه و بازهم آزمون برای راهیابی به آموزش وپرورش

پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش با مشکلات متعددی مواجه هستند تا جایی که برای بیان بخشی از مشکلات خود به رئیس جمهور و رئیس مجلس متوسل شده‌اند اما هیچ نهادی نیست که بر مشکلات استخدام اخیر آموزش وپرورش نظارت داشته باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads