باامضاء نامه رسمی به دادستان رشت صورت گرفت؛

درخواست تشکلها و هیئتهای مذهبی برای برخورد با پرونده کلیپ غیر اخلاقی هتل کادوس + تصویر نامه

در پی انتشار کلیپ غیر اخلاقی هتل کادوس رشت خصوصاً جامعه فرهنگی استان 31 تشکل مذهبی رشت با ارسال نامه ای به دادستان استان خواستار برخورد قاطع و قانونی مراجع قانونی با متخلفین این پرونده شدند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads