میرزا تقی خان امیرکبیر در جوانی/ عکس

این عکس دیده نشده مربوط به دورانی است که میرزا تقی خان امیرکبیر (سمت راست عکس) و میرزا حسین خان با یکدیگر در روسیه جهت ماموریت از جانب شاه قاجار به سر می بردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads