این یادداشت تیتر ندارد!

خرداد پیش رو، امتحان بصیرت داریم ما. بنویسید امتحانات، بخوانید انتخابات! انتخابات، یعنی نمایش دموکراسی. انتخابات، عیار بصیرت را روشن می کند. انتخابات، مشت گره کرده ی ملت است علیه دشمن. انتخابات…

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads