با صدور بیانیه ای/

تشکل های دانشجویی گیلان خواستار موضع شفاف رییس جمهور در قبال توهین نشریه فرانسوی شدند

در بخشی از بیانیه تشکل های دانشجویی گیلان آمده است: جناب آقای روحانی و دکتر ظریف به عنوان مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه موضعی در خور شأن و جایگاه جمهوری اسلامی در قبال توهین شارلی ابدو اتخاذ ننمودند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads