سیاستمداران ایرانی در کشورهای غربی را می شناسید؟+تصاویر

از دوران قاجار تا کنون ایرانی های مهاجر توانسته اند در کشورهای مختلف به موقعیت های سیاسی دست پیدا کنند. اما تنها در نسل دوم و سوم مهاجران ایرانی است که آنها تمایل جدی تری به شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی در کشورهای محل اقامت شان دارند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads