فیلم / موشن گرافیک اعتکاف دانشجویی

در این موشن گرافیک سعی شده با زبان هنر و تصویر ایده ها و نکات اصلی برای استفاده هرچه بیشتر و بهتر از اعتکاف برای مخاطبین جوان و به خصوص دانشجویان بیان شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads